Formació d’Instructors de Hatha Yoga

CURS DE FORMACIÓ D’INSTRUCTORS DE HATHA YOGA.  
YTT C 200H S – ANDORRA 2022/23

 

Introducció
Aquesta proposta formativa TEÒRICA-PRÀCTICA va ser co-creada per tal de compartir les nostres experiències transformadores que el Ioga ens ha aportat.

 

Proposta
És una invitació a indagar sobre les multidimensionalitats dels ensenyaments, perquè els puguis aplicar en tots els aspectes del teu ésser i es reflecteixin en el teu dia a dia.
Una invitació a obrir perspectives de què és Ioga, a través dels diferents sistemes pràctics, filosòfics i devocionals. Com més aprofundeixis en la comprensió del Ioga, la teva pràctica anirà canviant, ja que s’anirà transformant el concepte que tens de tu mateix.
En aquests mòduls mensuals hi haurà classes teòriques i pràctiques. Hi haurà la teva professora coordinadora de formació més els professionals col·laboradors, cadascun en el seu camp d’especialització, que formen part de l’equip de Chandra Ibiza des de fa molts anys.
Obert a totes les persones que vulguin aprofundir en els ensenyaments; tant pel seu desenvolupament personal, millorar la seva rutina de pràctica, com per als que vulguin formar-se professionalment.

 

Per això, hi ha dues modalitats de formar part d’aquest curs:
*Un com a practicant amb inquietud de coneixement per aprofundir en les teves classes i rutines.
*Un altre com a aspirant a Instructor de Hatha Yoga on has d’emplenar els aspectes d’evaluació.

 


 

CONTINGUTS

 

ASPECTE FÍSIC

 

1.1. Anatomia i fisiologia bàsica. La comprensió i estudi del cos (estructures, funcionament i moviments) ens ajudarà a una millor alineació de asanes per a una pràctica més profunda i segura. A més, veuràs quin tipus de asanes són per estirar o enfortir diferents zones, per aconseguir un equilibri adequat.

 

VEUREM:
 • Principals ossos, músculs i articulacions. La columna com a eix.
 • Anatomia del peu. Pada Bhanda.
 • Terminologia anatòmica.
 • Tipus de moviments fonamentals
 • Cadenes musculars. Fàscies. Conceptes bàsics de Biomecanica.
 • Alineació del cos a les postures “Asana Vidya”
 • Asanes per a diferents necessitats estructurals i funcionals.
 • Asanes i l’impacte en els diferents sistemes.

 

1.2- Respiració.
 • Mecanismes de la respiració: anatomia i fisiologia
 • Consciència respiratòria. Respiració abdominal, toràcica i clavicular. Respiració completa.
 • Emocions i l’impacte en la respiració i el diafragma.

 

1.3- Asanes. Fonaments.
 • Veurem detalladament les asanes fonamentals, per entendre l’impacte a nivell estructural, energètic, emocional i mental.
 • Practicarem i estudiarem des de les més bàsiques fins a les més completes.
 • Beneficis i contraindicacions de cadascuna.
 • Aprendrem a modificar asanes segons les necessitats específiques de cadascú. 

 

1.4- Pràctica d’Asanes:
 • Surya Namaskar. Diferents estils i adaptacions. Bija mantres i mantres de cada asana.
 • Asanes assegudes
 • Asanes de peu.
 • Asanes d’equilibri.
 • Asanes de flexió.
 • Asanes de torsió.
 • Asanes d’equilibri
 • Asanes Invertides.
 • Asanes d’extensió.
 • Asanes de relaxació.
 • Asanes per a meditació.

 

1.5- Introducció a l’Ayurveda.
 • Els 5 elements de la naturalesa.
 • Els 3 Doshas.

 

1.6- Satkriyas: les sis tècniques de purificació.
 • Dhauti, basti, neti, tractaka, nauli i kapalabhati.
 • Beneficis i contraindicacions.

 

ASPECTES TEÒRICS
1- La proposta és aprofundir en textos que despertin un interès genuí, que toqui fibres íntimes de consciencia per fer un procés de desenvolupament personal.
Entendre el que està darrere de la pràctica de les asanes ampliant el marc de referència, ja que com sabem, els misteris del IOGA no són a la superfície.

 

1.2. Filosofia i Història del Ioga:
 • Significat de la paraula IOGA. Diferents aspectes segons fi i context. Origen místic. Metes.
 • Els 5 sistemes principals: Raja, Karma, Bhakti, Hatha, Jñana.
 • Divinitats de referència. Monoteisme pluriforme. Trimurti.
 • Bhagavad Guita. Lectura detallada i constant.
 • Ioga Sutras: elaboració detallada dels 4 pades.
 • Hatha Ioga Pradipika.
 • Aprofundirem en conceptes fonamentals com: Dharma, Karma, Jiva Tattva, Isvara Tattva, Sanathan Dharma, Sat Chit Ananda, Maha Shakti, Gunas, Maya entre altres.
 • Tantra; conceptes bàsics i la seva vinculació amb el Hatha Ioga. Mantra, Mandala i Yantra.
 • Mestres i estils contemporanis de Hatha Yoga.
 • Com integrar els preceptes pilars del Ioga a la teva Sadhana i al teu dia a dia.
 • Com desenvolupar una actitud adequada cap a tu mateix i a la teva pràctica.

 

1.3. Anatomia energètica:
 • Concepte de Prana. Nadis principals. Prana i Apana.
 • Prana VAYUS
 • Els tres cossos o Shariras
 • Els 5 Koshas.
 • Els 7 Chakras. Psicologia dels Chakres.
 • Els Prana VAYUS

 

1.4. Pranaiames:
 • Les 4 fases de la respiració
 • Beneficis i contraindicacions de diferents Pranaiames.
 • Entre altres: Bhastrika, Kapalabhati, Nadi Sodhana, Sitali, Ujjayi, Sama Vritti Pranayama, Surya i Chandra Bheda.

 

1.5. Mudres i Bandhes.Les claus per despertar energètic.
 • Definició. Objectius. Beneficis.
 • Entre altres mudres amb les mans i amb el cos: Prana mudra, Jñana mudra, Kali mudra, Maha mudra, Yoni mudra, Aswini mudra, Ioga Mudra, Shambhavi mudra etc.
 • Mula Bandha. Uddiyana Bandha. Jalandhara Bandha. Maha Bandha.

 

1.6. Les claus pràctiques del Raja Ioga: Pratyahara, Dharana i Dhyana.
 • Pratyahara. Consciència en els sentits, la respiració i el cos.
 • Meditació. Efectes i beneficis.
 • Meditacions Saguna-Nirguna. Estàtica-activa. Elements de la meditació. Postures adequades. La consciència testimoni. Fisiologia de la meditació.
 • Trataka.
 • Ioga Nidra. Elements bàsics. Diferents propostes.
 • Visualització. Propostes creatives.
 • Naad Ioga.
 • Mantres: Efectes energètics i psicològics. Diferents formes de repetició. Utilització de Japa Mala.
 • Desenvoluparem amb principal atenció: OM. Gayatri mantra. Bija mantres. Invocació a Patañjali. So-Ham. Ham-sa. Mantres a divinitats. Mantres de Surya Namaskar.
 • KIRTAN
 • Passos per crear la teva pròpia rutina de meditació.

 

1.7. Com crear el teu propi altar i ritual.
 • Elements.
 • Deïtats.
 • Passos a tenir en compte.
 • Objectius personals.

 

1.8. Pedagogia densenyament.
 • Només a través del desenvolupament i integració de la nostra pròpia pràctica podrem transmetre amb seguretat i respecte els ensenyaments.
 • Yimas i Niyamas a l’ensenyament. Ètica.
 • Seqüenciació, la veu, el ritme i manteniment de asanes. Importància de la integració.
 • Objectius per planificar una classe. Crear les teves pròpies plantilles.
 • Com anar des de les bases estructurals a la fluïdesa i creativitat. Conèixer-te per desenvolupar les teves pròpies potencialitats.
 • La importància d’un tacte conscient i respectuós a l’hora de fer ajustaments manuals a les asanes.
 • Utilització d’elements d’ajuda: suports diferents.
 • Ioga per a la dona: importància del respecte al cicle menstrual i adaptacions. Adaptacions durant l’embaràs i postpart***
 • Ioga per a gent gran***
 • Mudres i meditació relacionada amb les diferents emocions i personalitats.
 • Ioga actualment: Perspectiva des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

 

***Nota: pel que fa al Ioga per a la dona, Ioga per a nens, Ioga per a gent gran, Ioga Nidra, Ioga energètic i Tantra es proposen com a especialització després d’acabar aquest curs formatiu bàsic.

 

ASPECTES D’EVALUACIÓ 
Es proposaran tasques individuals i en grups petits al llarg de tot el curs.
A més, a l’últim trimestre hi haurà tres tipus d’exàmens finals:
* Hauràs de desenvolupar individualment, un tema de lliure elecció. Aquí podreu expressar, d’una manera sintètica i amb el teu toc personal, tot el que has integrat a la formació.
* També hi haurà dos exàmens finals teòrics: un “Múltiple Choice” i un altre a desenvolupar.
* Facilitaràs una classe completa de Hatha Yoga als teus companys. Seran ells els que també et donin un feedback, a més dels teus professors.

 

A TENIR EN COMPTE:
* Set mòduls presencials segurs; sumant un Zoom al mes posterior al mòdul presencial, de seguiments i tasques a desenvolupar durant el mes.
* Els mòduls presencials de cap de setmana són els dissabtes i diumenges de 10h a 14h i de 16h a 20h. És fonamental l’assistència.
* Les classes dels dissabtes per Zoom són de 10h a 14h. Es gravaran i romandran una setmana a disponibilitat de l’alumne.
Als presencials hi haurà alguna intervenció via ZOOM de:
* Dues hores de Ryan, el quiropràctic, que donarà anatomia: seran quatre trobades en total.
* En una oportunitat de Daya que impartirà introducció de la neurociència en relació a la meditació i Mudras.
* Tres trobades de 3 hores cadascun, on Harmony donarà introducció a la Filosofia Tantra, Vedanta i Samkhya. En cas de ser necessari, es podrà habilitar una classe més.

 

*** Totes les dates estan subjectes a possibles canvis. És responsabilitat de l’alumne venir a classe una vegada reconfirmada la data.
** Les classes s’impartiran a la sala d’AURA ESPAI, al C/ Na Maria Pla 10, local 2 – Andorra la Vella.
* El lloc del retir es confirmarà a inicis del curs, dependrà de la quantitat d’alumnes inscrits.

 

Preu del curs: 1,990€
Matrícula d’iscripció: 350€ (no reemborsables)
Per als socis d’Aura Espai: 300€

 

Formes de pagament:
1 pagament de 1,640€
2 pagaments de 860€
*També és possible pagaments mensuals: 250€/mes

 

Diploma homologat per:

     

 

Informació i inscripcions: Tel. (+376) 846 141 · info@auraespai.com

Horari

19 - 20 Novembre

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 1

26 Novembre ON-LINE

10:00 a 14:00

3 - 4 Desembre

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 2

10 Desembre ON-LINE

10:00 a 14:00

14 - 15 Gener

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 3

28 Gener ON-LINE

10:00 a 14:00

11 - 12 Febrer

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 4

25 Febrer ON-LINE

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00

25 - 26 Març

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 5

1 d'Abril ON-LINE

10:00 a 14:00

22 - 23 d'Abril

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 6

29 d'Abril ON-LINE

10:00 a 14:00

20 - 21 Maig

10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Mòdul 7

27 Maig ON-LINE

10:00 a 14:00

RETIR 3-4 o 10-11 JUNY

A confirmar segons disponibilitat dels alumnes

Data

nov. 19 - 20 2022
Finalitzat!

Preu

350€ Matrícula

Mes informació

Comprar
Comprar

Archivos

Categorías

Ús de cookies Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació. View more
Acceptar
Declinar